Osallistu tutkimukseen

1.11.2020 alkaen hankkeemme ei etsi tutkimushenkilöitä. Kiitos kaikille, jotka osallistuivat Pyhä paikka? -tutkimukseen kesän ja syksyn 2020 aikana!

Vapaaehtoiset henkilöt toivotettiin tervetulleiksi osallistumaan luontosuhteen eri muotojen kartoitukseen Pyhä paikka? -hankkeessa. Tutkimukseen voi osallistua kahdella eri tavalla: joko vastaamalla kaikille avoimeen internet-kyselyyn 7.8.-31.10.2020 tai osallistumalla haastattelututkimukseen, joka toteutettiin Pyhä paikka? -vaellusesitysten yhteydessä Hitonhaudalla 22.-23.8.2020.

Millainen on Sinun luontosuhteesi? Liittyykö siihen kirveen käyttöä tai lahopuuaitojen rakentamista pihan perälle? Näitä ja muita näkökulmia saattoi punnita osallistumalla Pyhä paikka? -hankkeen tutkimukseen. Kuva: Agata Anttonen.

Oma luontosuhteeni -kyselytutkimus

Kaikille avoimella internet-kyselyllä kartoitettiin suomalaisten luontosuhteeseen liittyviä ajattelutapoja ja mielipiteitä. Kuka tahansa aiheesta kiinnostunut oli tervetullut vastaamaan kyselyyn, koska tutkimuksella pyrittiin selvittämään mahdollisimman kattavasti erilaisia käsityksiä ja kokemuksia luonnosta.

Kysely voi vastata ajalla 7.8.-31.10.2020.

Täältä löytyvät kyselyn tutkimustiedote ja tietosuojailmoitus.

Laadullinen tutkimus Pyhä paikka? -esityksen esiintyjille ja yleisölle

Pyhä paikka? -hankkeessa toteutettiin 22.-23.8.2020 Laukaan Hitonhaudalle sijoittuva paikkasidonnainen vaellusteos, jonka esiintyjillä ja yleisöllä oli mahdollisuus osallistua laadulliseen haastattelututkimukseen. Tutkimuksessa kerättiin mietteitä esityksestä, luontosuhteesta ja luontokäsityksestä. Esiintyjien oli mahdollista kirjoittaa reflektiopäiväkirjaa osana tutkimusta.

Osallistujille jaettiin tutkimukseen liittyvät tiedotemateriaalit tulosteena, mutta asiakirjat ovat nähtävissä myös näiden linkkien kautta: tutkimustiedote ja tietosuojailmoitus.