Kartoittajat

Kaisa Raatikainen

Olen monitieteinen luonnonsuojelualan tutkija, jonka taustalta löytyy kasvi- ja maisemaekologiaa, maantiedettä ja systeemianalyyttistä osaamista. Erikoisalaani on perinnebiotooppien eli perinteisen karjatalouden muovaamien luonnonlaidunten ja -niittyjen monimuotoisuuteen liittyvien kysymysten ratkominen. Väitöskirjassani “Conservation of traditional rural biotopes in Finland: a social-ecological approach” kartoitin perinnebiotooppien suojelun kipupisteitä ja kehittämismahdollisuuksia Suomessa.

Työhistoriaani kuuluu lisäksi luonnonsuojelun ja maisemanhoidon asiantuntijatehtäviä alueellisessa ympäristöhallinnossa sekä Metsähallituksessa.

Anna-Mari Laulumaa

Olen esittävän taiteen ja vuorovaikutuksen ammattilainen. Taiteilijana olen sekä ohjannut, näytellyt että käsikirjoittanut yli 30 vuotta. Vuosina 2012–2013 opiskelin butoa New Yorkissa ja rakensin englanninkielisen monologini ”God Is in My Typewriter”, joka on kiertänyt mm. naisvankiloissa yhdeksässä maassa. Vankilakiertueen jälkeen olen rakentanut paikkakohtaisia esityksiä Suomessa ja Virossa. Toinen merkittävä roolini on kouluttajan ja konsultin rooli. Olen ollut yrittäjänä vuodesta 2003 lähtien, jonka puitteissa olen kehittänyt erityisesti vuorovaikutustaitoja työelämässä. Hyödynnän draamaa hyvin monipuolisesti oppimismenetelmänä konsultointi- ja valmennustyössäni.

Riikka Niemelä

Olen nykytaiteen tutkimukseen erikoistunut taidehistorioitsija. Erityisosaamistani ovat esitystutkimus, kokeellinen ja vaihtoehtotaide sekä taiteen suhde teknologiaan. Väitöskirjassani ”Performatiiviset jäljet. Teos ja tallenne esityslähtöisessä mediataiteessa” tarkastelin esityslähtöisen mediataiteen historiaa Suomessa 1960-luvulta 2010-luvulle. Tutkimukseni kohdistui esitysten ja kuvataiteen yhdistelmiin ja muutoksiin taideteoksen käsitystavoissa.

Olen myös työskennellyt opettajana Taideyliopiston kuvataideakatemiassa Helsingissä, Turun yliopistossa ja Turun taideakatemiassa.

Seuraa Pyhä paikka? -hanketta Instassa! www.instagram.com/pyhapaikka/